Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Welke gegevens worden opgeslagen?

1. Persoonlijke gegevens Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer , geboorte-datum en BSN nummer. Deze gegevens heb ik nodig om rekeningen te kunnen sturen en contact met u op te nemen in het kader van behandeling en afspraken.

2. Medische gegevens Het gaat om gegevens die te maken hebben met uw klacht, zoals de aard en verloop ervan, maar ook uw algemene welbevinden of uw medische voorgeschiedenis.Deze gegevens zijn alléén bedoeld voor de behandelingen die ik geef in mijn praktijk. Ik verstrek ze alleen aan derden als dit in het belang is van de behandeling en met uw toestemming indien dit nodig is.

Ik verwerk deze gegevens volgens het privacy- en data-veiligheidsbeleid en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook houd ik me aan de bewaartermijnen van deze wet. Uw gegevens bewaar ik dus niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

Als u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Lees ons volledige privacybeleid